LMC
Latgales Mācību Centrs

Organizējam zināšanu periodisko attestāciju dažādās sfērās.

KUPONU APMĀCĪBA

KUPONU APMĀCĪBA
Ja ir jautājumi - zvani 29812420!

Vakara nodarbības

35 iespējas pilnveidoties!

Latgales Mācību Centrs

VALSTS VALODAS KURSI I, II  UN III KATEGORIJAS

Nāc mācīties pie mums!
Latgales mācību centrs

A līmeņa pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas.

Latgales Mācību Centrs

Organizējam apmācību BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS jomā.

Latgales Mācību Centrs

DARBA AIZSARDZĪBAS kursi Daugavpilī, Rēzeknē un Jēkabpilī.

Nodarbināto personu apmācība

Atpakaļ...

LATGALES MĀCĪBU CENTRS piedalās projektā
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”


Projekta īstenotājs
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

 

Projekta mērķis
Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

 

Projekta īstenošanas laiks
2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

 

Projekta finansējuma avots
Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

 

Nodarbinātajiem pieejamie izglītošanās veidi

  • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve
  • ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana

 

Izglītības iestādes aktivitātes projektā
profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana

 

Projekta mērķa grupa
strādājošie:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
  • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

 

Mācību izmaksas

  • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums
  • nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas


 

Pieejamais atbalsts

 

Kontaktinformācija izglītības iestādē

 

Sīkāka informācija
Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv  un www.viaa.gov.lv

 

Projekta īstenošanas pamats
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

 

Programmu saraksts

Būvdarbi

Enerģētika un elektrotehnika