LMC
ES fondu mācības pieaugušajiem ES fondu mācības pieaugušajiem - nāc mācīties uz LMC!
KUPONU APMĀCĪBA

Ja ir jautājumi - zvani 29812420!

Latgales Mācību Centrs

Organizējam apmācību BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS jomā.

Latgales mācību centrs

A līmeņa pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas.

Latgales Mācību Centrs

Organizējam zināšanu periodisko attestāciju dažādās sfērās.

Latgales Mācību Centrs

VALSTS VALODAS KURSI I, II  UN III KATEGORIJAS

Latgales Mācību Centrs

DARBA AIZSARDZĪBAS kursi Daugavpilī, Rēzeknē un Jēkabpilī.

Vakara nodarbības

35 iespējas pilnveidoties!

Nodarbināto personu apmācība

Atpakaļ...

LATGALES MĀCĪBU CENTRS piedalās projektā
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”


Projekta īstenotājs
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

 

Projekta mērķis
Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

 

Projekta īstenošanas laiks
2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

 

Projekta finansējuma avots
Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

 

Nodarbinātajiem pieejamie izglītošanās veidi

 • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve
 • ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana

 

Izglītības iestādes aktivitātes projektā
profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana

 

Kas var pieteikties

Projekta mērķa grupa
strādājošie:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
 • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

 

Mācību izmaksas

 • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums
 • nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

 

Priekšrocības

Pieejamais atbalsts

 

Kontaktinformācija izglītības iestādē

 • Daugavpilī: Saules iela 38, darba dienās no plkst. 08.00 - 17.00

Tālrunis: 26525356, e-pasts: lmc@lmc.lv

Kontaktpersona: Ināra Kupše

 • Rēzeknē: Atbrīvošanas aleja 121b, darba dienās no plkst. 08.00 - 17.00

Tālrunis: 20380599, e-pasts: rezekne@lmc.lv

Kontaktpersona: Jūlija Ščavinska-Bogdanova

 • Jēkabpilī: Mežrūpnieku iela 2, darba dienās no plkst. 08.00 - 17.00

Tālrunis: 26811175, e-pasts: anitagavare@inbox.lv

Kontaktpersona: Anita Gavare

 • Krāslavā: Raiņa iela 13, darba dienās no plkst. 08.00 - 17.00

Tālrunis: 26525356, e-pasts: zigrida.jasane@inbox.lv

Kontaktpersona: Zigrīda Jasāne

 • Preiļos: Tirgus laukums 5, darba dienās no plkst. 08.00 - 17.00

Tālrunis: 25996963, e-pasts: kadmija2@inbox.lv

Kontaktpersona: Inga Proma

 

Sīkāka informācija
Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv  un www.viaa.gov.lv

 

Projekta īstenošanas pamats
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

 

Programmu saraksts

ES fondu mācības pieaugušajiem

Nodarbināto personu apmācība
Nodarbināto personu apmācība