Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Svešvalodas

Neformālā izglītība

Krievu valoda ar priekšzināšanām (94K mod.)

Programmas mērķis: Padziļināt krievu valodas zināšanas, attīstot visas valodas prasmes: klausīšanu, runāšanu un rakstīšanu. Dot iespēju gan teorētiski, gan praktiski apgūt zināšanas un prasmes, kas ļautu sekmīgi risināt jautājumus krievu valodā dažādās situācijās. Veidot valodas komunikatīvo konkurenci un sociokultūru kompetenci turpmākajai valodas zināšanu izmantošanai, izglītības turpināšanai un saziņai.

Programmas saturs (100 akad. st.):

  • sazināšanās krievu valodā mutvārdos un rakstos;
  • pamatzināšanu apgūšana par krievu valodas likumsakarībām un lietojuma funkcijām;
  • turpmāk nepieciešamo profesionālās leksikas minimumu apgūšana konkurences spējas darba tirgū palielināšanai;
  • valodas pamatzināšanu un valodas apguves prasmju kopumu turpmākai patstāvīgai valodas zināšanu paplašināšanai un padziļināšanai veidošana;
  • sava redzesloka paplašināšana, apgūstot valodu;
  • vērtējošas attieksmes pret sevi un pasauli veidošana;
  • krievu valodas lietošana informācijas iegūšanai;
  • Noslēguma pārbaudījums.

Pēc izglītības programmas apgūšanas tiek izsniegta apliecība.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420 65424655


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem