Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Svešvalodas

Neformālā izglītība

Angļu valoda bez priekšzināšanām (67K mod.)

Programmas mērķis: Veidot valodas komunikatīvo kompetenci un sociokultūru kompetenci turpmākajai valodas zināšanu izmantošanai darbā attiecīgajā specialitātē, izglītības turpināšanai, saziņai un sadarbībai mainīgajā mūsdienu daudzkultūru pasaulē.

Programmas saturs (150 akad. st.):

 • Vispārīgas frāzes;
 • Iepazīšanas;
 • Es un mana ģimene;
 • Iepirkšanās;
 • Maltītes;
 • Pilsētā;
 • Sadzīves pakalpojumi;
 • Noslēguma pārbaudījums.

Izglītojamā ieguvumi pēc programmas apgūšanas:

 • izprast un veidot vienkāršus teikumus;
 • pastāstīt par sevi un savu ģimeni angļu valodā;
 • aizpildīt tipveida dokumentus;
 • sazināties vienkāršās sadzīves situācijās;
 • lietot angļu valodu informācijas iegūšanai.

Pēc izglītības programmas apgūšanas tiek izsniegta apliecība.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem