Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Svešvalodas

Neformālā izglītība

Angļu valoda ar priekšzināšanām - Intermediate (70K mod.)

Programmas mērķis: Veidot valodas komunikatīvo kompetenci un sociokultūru kompetenci turpmākajai valodas zināšanu izmantošanai darbā attiecīgajā specialitātē, izglītības turpināšanai, saziņai un sadarbībai mainīgajā mūsdienu daudzkultūru pasaulē.

Programmas saturs (100 akad. st.):

 • Gramatika 1 - cilvēku vārdi, vecums, ģimene, adrese, profesijas, veselība, draudzība;
 • Gramatika 2 - māja, atpūta, pārtika un dzērieni, simpātijas un antipātijas, izvēle, nedēļas dienas, skaitļa vārdi, laiks un vieta, stāvoklis, biežums;
 • Gramatika 3 - cilvēku izskats, apģērbs, ķermeņa daļas, attiecības, fiziskie un emocionālie stāvokļi, vietas, cenas, cilvēka pagātne, bērnība, vēsture, laime;
 • Noslēguma pārbaudījums.

Izglītojamā ieguvumi pēc programmas apgūšanas:

 • sazināties angļu valodā mutvārdos un rakstos;
 • apgūt pamatzināšanas par angļu valodas likumsakarībām un lietojuma funkcijām;
 • apgūt turpmāk nepieciešamās profesionālās leksikas minimumu, lai palielinātu konkurences spējas darba tirgū;
 • veidot valodas pamatzināšanu un valodas apguves prasmju kopumu turpmākai patstāvīgai valodas zināšanu paplašināšanai un padziļināšanai;
 • apgūstot angļu valodu, paplašināt savu redzesloku un iepazīt pasaules kultūru daudzveidību;
 • sekmēt atvērtību pret neierasto;
 • veidot vērtējošu attieksmi pret sevi un pasauli;
 • lietot angļu valodu informācijas iegūšanai;
 • izprast valodu lomu citu zināšanu apguvē.

Pēc izglītības programmas apgūšanas tiek izsniegta apliecība.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem