Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Svešvalodas

Neformālā izglītība

Angļu valoda ar priekšzināšanām - Intermediate (70K)

Programmas mērķis: Veidot valodas komunikatīvo kompetenci un sociokultūru kompetenci turpmākajai valodas zināšanu izmantošanai darbā attiecīgajā specialitātē, izglītības turpināšanai, saziņai un sadarbībai mainīgajā mūsdienu daudzkultūru pasaulē.

Programmas saturs (100 akad. st.):

 • Gramatika 1 - cilvēku vārdi, vecums, ģimene, adrese, profesijas, veselība, draudzība;
 • Gramatika 2 - māja, atpūta, pārtika un dzērieni, simpātijas un antipātijas, izvēle, nedēļas dienas, skaitļa vārdi, laiks un vieta, stāvoklis, biežums;
 • Gramatika 3 - cilvēku izskats, apģērbs, ķermeņa daļas, attiecības, fiziskie un emocionālie stāvokļi, vietas, cenas, cilvēka pagātne, bērnība, vēsture, laime;
 • Noslēguma pārbaudījums.

Izglītojamā ieguvumi pēc programmas apgūšanas:

 • sazināties angļu valodā mutvārdos un rakstos;
 • apgūt pamatzināšanas par angļu valodas likumsakarībām un lietojuma funkcijām;
 • apgūt turpmāk nepieciešamās profesionālās leksikas minimumu, lai palielinātu konkurences spējas darba tirgū;
 • veidot valodas pamatzināšanu un valodas apguves prasmju kopumu turpmākai patstāvīgai valodas zināšanu paplašināšanai un padziļināšanai;
 • apgūstot angļu valodu, paplašināt savu redzesloku un iepazīt pasaules kultūru daudzveidību;
 • sekmēt atvērtību pret neierasto;
 • veidot vērtējošu attieksmi pret sevi un pasauli;
 • lietot angļu valodu informācijas iegūšanai;
 • izprast valodu lomu citu zināšanu apguvē.

Pēc izglītības programmas apgūšanas tiek izsniegta apliecība.

 

SVARĪGI Pirms pieteikšanās angļu valodas apmācībai, ir iespēja iziet online-testu, lai noteiktu savas angļu valodas zināšanu līmeni, kas palīdzēs izvēlēties piemērotāko mācību programmu angļu valodas izglītības ieguvei. Kā arī ir iespēja uzrādīt apliecību par svešvalodas iepriekšējā zināšanu līmeņa apgūšanu.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem