Uzraksti mums
- Gribu saņemt jaunumus un īpašos piedāvājumus
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Pedagogiem

Kvalifikācijas paaugstināšana, atestācija

Bērnu tiesību aizsardzība

Pedagogu kvalifikācijas celšanas kurss.

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 662 (28.10.2014) „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latgales mācību centrs” piedāvā:

Apgūt izglītības programmas, kuras ir izstrādātas atbilstoši MK noteikumiem Nr. 173 (01.04.2014) ”Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”.

A līmeņa pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas:

  • „Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā” – 8 stundas;
  • „Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā speciālistiem” – 24 stundas.

Programmas apguves laikā izglītības iestāžu pedagogi un darbinieki papildinās zināšanas par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā, normatīvajā regulējumā, kā arī pilnveidos prasmes, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu bērnu tiesību aizsardzību.

Pēc programmas noklausīšanās tiek izsniegta apliecība par profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi.

Apgūt izglītības programmas, kuras ir izstrādātas atbilstoši  MK noteikumiem Nr. 480 (15.07.2016) ”Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība” izstrādātas un apstiprinātas programmas.

A līmeņa pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas:

  • Audzināšanas procesā izkopjamie tikumi – 6 stundas;
  • Audzināšanas uzdevumi attieksmes veidošanai – 6 stundas;
  • Izglītojamā attīstībai labvēlīga mācību un audzināšanas vide – 6 stundas.

Pēc programmas noklausīšanās tiek izsniegta apliecība par profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi.

Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
- Gribu saņemt jaunumus un īpašos piedāvājumus
noteikumiem
Pieteikties kursiem