Uzraksti mums
- Gribu saņemt jaunumus un īpašos piedāvājumus
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Pedagogiem

Kvalifikācijas paaugstināšana, atestācija

Bērnu tiesību aizsardzība

Tuvākais kurss: 2019. gada 6. aprīlī plkst. 09:00, Saules ielā 38, Daugavpilī (3. stāvs).

Pamatojoties uz 2014.gada 1.aprīļa MK noteikumiem Nr.173 „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”, ”SIA „Latgales mācību centrs” piedāvā:

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmas:

Speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā apguve:

Valsts policijas amatpersonām, ieslodzījuma vietu darbiniekiem:

  • Valsts probācijas dienesta darbiniekiem- 40. stundas

Speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā apguve: 

  • Tiesnešiem, prokuroriem, advokātiem - 40. stundas

Speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā apguve: 

  • Psihologiem - 40. stundas

Zināšanu pilnveides izglītības programmas:

Speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā apguve:

Valsts policijas amatpersonām, ieslodzījuma vietu darbiniekiem:

  • Valsts probācijas dienesta darbiniekiem - 24. stundas

Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā:

  • Tiesnešiem, prokuroriem, advokātiem -24. stundas

Speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā apguvei:

  • Psihologiem - 24. stundas

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas:

Speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā apguve:

  • Izglītības iestādes vadītāji, vadītāju vietnieki audzināšanas darbā
  • Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības pedagogi -8. stundas

Zināšanu pilnveides izglītības programmas

Speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā apguve:

jebkurai citai personai, ja ar tās pieņemtu pārvaldes lēmumu (it īpaši administratīvo aktu), faktisko rīcību vai cita veida darba vai dienesta pienākumu veikšanu tiek vai var tikt skartas bērna tiesības un tiesiskās intereses – 8. stundas (attiecināms uz personām , kas ir saskarsmē ar nepilngadīgajiem)

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta apliecība.

Kontaktinformācija: 
Ināra Kupše,
Telefons: 65424655,
Mob. telefons: 26525356,
e-pasts: 

Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
- Gribu saņemt jaunumus un īpašos piedāvājumus
Nosūtīt jautājumu