Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Valsts valoda

Neformālā izglītība

Valsts valoda - augstākā līmeņa 1. pakāpe - C1 (9aK)

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā izglītojamais spēs saprast dažādas tematikas sarežģītus, garus tekstus un uztvert zemtekstu. Spēs izteikties tekoši un spontāni, īpaši nemeklējot vārdus. Spēs atbilstoši un prasmīgi lietot valodu sociālajā, akadēmiskajā un profesionālajā vidē. Spēs izveidot skaidru, labi strukturētu, detalizētu tekstu par sarežģītiem jautājumiem, labi pārzinot tekstveides principus, lietojot atbilstošus saistījuma un saskaņojuma līdzekļus.

Programmas saturs (120 akad. st.):

 • Persona;
 • Ģimene un draugi;
 • Ētiskās un estētiskās vērtības;
 • Izglītība un valodas apguve;
 • Profesionālā darbība;
 • Atpūtas iespējas;
 • Kultūra, māksla un plašsaziņas līdzekļi;
 • Sports;
 • Ceļošana;
 • Veselības aizsardzība;
 • Sabiedriskā kārtība un policija;
 • Vides aizsardzība;
 • Noslēguma pārbaudījums.

Apmācība notiek gan klātienē, gan attālināti (atkarībā no grupas).

Izglītības iestāde vienu reizi apmaksā valsts valodas pārbaudi (attiecināms tikai NVA klientiem).

Eksāmena parauguzdevumus var apskatīt šeit: http://visc.gov.lv/valval/programma.shtml

Pēc izglītības programmas apgūšanas tiek izsniegta apliecība.

 

SVARĪGI NVA reģistrētiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem, lai iesaistītos neformālās izglītības valsts valodas programmu apguvei dažādos valsts valodas prasmes līmeņos apguvei, ir OBLIGĀTI JĀAIZPILDA “Izvērtējuma tests valsts valodas zināšanu noteikšanai”.
Piemērotības izvērtēšana nav paredzēta tām personām, kas vēlas pieteikties Valsts valoda – pamata līmeņa 1. pakāpe (A1) ieguvei.
Izvērtējuma tests valsts valodas zināšanu līmeņa noteikšanai:

 


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem