Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Komerckursi

Personīgā izaugsme

Ugunsdrošība un aizsardzība

Profesionālās pilnveides programma. Īstenošanas ilgums - 160 st.

Programmas mērķis:

Sagatavot par objekta ugunsdrošību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt ar ugunsdrošību saistītos jautājumus iestādēs, organizācijās un komercsabiedrībās.

Programmā:

1. Ugunsdrošības profilakse:

 • Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums.
 • MK noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”.
 • MK noteikumi Nr. 318 LBN 201-96 „Ugunsdrošības normas”
 • Ar ugunsdrošību saistītie normatīvie dokumenti.
 • Degšanas process. Ugunsgrēka bīstamie faktori. Ugunsgrēka attīstība telpās.
 • Sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība.
 • Ugunsdrošības noteikumu prasības.
 • Ugunsdrošības prasības elektroietaisēs.
 • Ugunsdrošības normatīvu prasības būvniecībā.
 • Ugunsdrošības instrukcijas.
 • Ugunsgrēku iespējamo risku novērtēšana.

2. Ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu taktika un tehniskais nodrošinājums:

 • Ugunsgrēku klasifikācija.
 • Ugunsgrēku likvidācijas pamatprincipi.
 • Ugunsgrēka dzēšanas organizācija atbilstoši rīcības plānam ugunsgrēka gadījumam.
 • Ugunsdzēsības aparāti un inventārs.
 • Ugunsdzēsības ūdens apgāde.
 • Vispārējās ziņas par automātiskajām un manuālām ugunsdzēsības iekārtām.
 • Vispārējās ziņas par ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbiem izmantojamo tehniku un aprīkojumu.
 • Praktiskā ugunsgrēka dzēšana.

3. Prakse objektā.

 • Ugunsdrošību reglamentējošo iekšējo normatīvo aktu izstrāde un sistematizēšana.
 • Ugunsdrošības instrukciju izstrāde vai korekcija.
 • Rīcības plāna ugunsgrēka gadījumā izstrāde vai korekcija.
 • Ugunsdzēšamo aparātu izvēle un to nepieciešamā skaita aprēķins.
 • Ugunsdrošības prasību izstrāde ražošanas procesam.
 • Ugunsaizsardzības sistēmas dokumentācijas un darbības izvērtējums.
 • Objekta ugunsdrošības stāvokļa novērtēšana.

Programma licencēta un akreditēta.

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta valsts atzīta profesionālās pilnveides apliecība.

Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem