Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Komerckursi

Personīgā izaugsme

Datorprasmes grāmatvedībā - programma HORIZON

Neformālās izglītības programma. Īstenošanas ilgums - 150st.

Programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot izglītojamos strādāt ar datorprogrammu „HORIZON” , kuri veic saimnieciskās darbības uzskaiti, kontroli un analīzi uzņēmumu reģistrā reģistrētos uzņēmumos, kam saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu jāveic grāmatvedības uzskaite

Programā:

 • Programmatūra.
 • Dokumentu pārvaldība.
 • Darba alga un personāla uzskaite.
 • Tirdzniecības operāciju uzskaite.
 • Pamatlidzekļi.
 • Operāciju ar naudas līdzekļiem uzskaite.
 • Atskaites

Izglītojamā ieguvumi pēc programmas apgūšanas:

 • pielietot grāmatvedības formas;
 • reģistrēt saimnieciskos darījumus;
 • aprēķināt nodokļus;
 • aprēķināt darba samaksu;
 • izprast uzņēmējdarbības pamatprincipus;
 • sastādīt uzņēmuma gada pārskatu;
 • aprēķināt izmaksas;
 • izprast un ievērot LR likumdošanu un  normatīvos aktus, kas ir saistoši grāmatvedībai;
 • patstāvīgi plānot sava darba izpildi noteiktā termiņā;
 • veikt darbu patstāvīgi;
 • sniegt operatīvu informāciju par darba rezultātiem;
 • veikt informācijas apstrādi izmantojot datortehniku;
 • pielietot grāmatvedības uzskaites formas, darba organizācijas kārtību un principus;
 • ievērot grāmatvedības dokumentācijas saturiskos, pareizrakstības un noformējuma nosacījumus;
 • izprast informācijas konfidencialitātes kritērijus.

Pēc programmas tiek izsniegta apliecība.

Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem