Uzraksti mums
- Gribu saņemt jaunumus un īpašos piedāvājumus
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Komerckursi

Personīgā izaugsme

Bērnu aprūpes pakalpojumi

Profesionālās pilnveides programma.

Īstenošanas ilgums - 160st.

Programmas mērķis:

Sniegt klausītājiem nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas bērnu aprūpē. Pieskatīt, rūpēties un audzināt dažāda vecuma bērnus. Rūpēties par bērnu fizisko un garīgo labklājību, veidot bērniem kulturālās uzvedības pamatiemaņas, nodrošināt bērnu radošās darbības organizēšanu.  Atbalstīt vecākus bērna audzināšanā un veicināt bērnu izaugsmi un zināšanu apguvi. Apgūt pamatzināšanas par aprūpes procesu bērniem ar īpašām vajadzībām.

Programmā:

  • Saskarsmes psiholoģija, attīstības psiholoģija.
  • Bērna fiziskā, psihiskā un emocionālā attīstība.
  • Pirmā medicīniskā palīdzība.
  • Dienas režīma plānošana un organizēšana.
  • Sanitārija, higiēna, aprūpes process bērniem ar īpašām vajadzībām.

Programma licencēta un akreditēta.

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta valsts atzīta profesionālās pilnveides apliecība.

Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
- Gribu saņemt jaunumus un īpašos piedāvājumus
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu