Uzraksti mums
- Gribu saņemt jaunumus un īpašos piedāvājumus
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Komerckursi

Personīgā izaugsme

Bāriņtiesas darbiniekiem

SIA „Latgales mācību centrs” piedāvā  apgūt sekojošas izglītības programmas:

Speciālo zināšanu izglītības programma  

Bāriņtiesas priekšsēdētaja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa mācību programma – 192 stundas

Programmā:

 • Bāriņtiesas funkcijas un darba organizācija.
 • Bērna  aizgādības tiesības, to pārtraukšana, atņemšana un atjaunošana.
 • Riska faktoru novērtēšanas kritēriji ģimenēs, kurās nav pietiekami nodrošināti apstākļi bērna  audzināšanai un attīstībai.
 • Aizbildnība un aizgādnība.
 • Audžuģimenes, bērna ievietošana audžuģimenēs.
 • Bērna ievietošanas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē pamatprincipi.
 • Sociālās garantijas bārenim, bez vecāku gādības palikušajam bērnam.
 • Adopcija.
 • Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes, starpinstitūciju sadarbība, ja notikusi vardarbība.
 • Bērnu tiesību aizsardzības sistēma un normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jautājumos.
 • Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
 • Lietu tiesības.
 • Saistību tiesības.
 • Mantojuma tiesības; (palīdzība mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzība).
 • Civilprocesa pamati, civilās tiesvedības vispārīgie pamatnoteikumi.
 • Civilstāvokļa akti.
 • Apliecinājumu izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana.
 • Saskarsmes veidošanas pamatprincipi atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām.
 • Mediācija – viens no domstarpību risināšanas veidiem.
 • Publiskās runas pamatprincipi.

Pēc apgūšanas tiek izsniegta:

Apliecība par bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa mācību programmas apgūšanu

Mācību maksa:  

192 stundas – 350 EUR.

Zināšanu pilnveides izglītības programma 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa zināšanu pilnveides mācību programma – 24 stundas

Programmā:

 • Bāriņtiesas kompetence pārrobežu vecāku atbildības lietās
 • Personu ar rīcībspējas ierobežojumu tiesību un interešu nodrošināšana
 • Pagaidu aizsardzība pret vardarbību
 • Bāriņtiesas loma deinstitucionalizācijas nodrošināšanā

Pēc apgūšanas tiek izsniegta:

Apliecība par zināšanu pilnveides izglītības programmas apgūšanu

Mācību maksa:  

24  stundas – 48 EUR.

Programmas ir izvērtētas un saskaņotas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā (Nr.1-8/1606, no 08.07.2015)

Nodarbības notiks: Daugavpilī, Saules ielā 38, SIA „Latgales mācību centrs” telpās (blakus autoostai).

Kontaktinformācija:
Ināra Kupše,
Telefons: 65424655,
Mob. telefons: 26525356,
e-pasts: 

Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
- Gribu saņemt jaunumus un īpašos piedāvājumus
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu