Uzraksti mums
- Gribu saņemt jaunumus un īpašos piedāvājumus
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Jauniešu darbnīcas

Apmācība bezdarbniekiem

Pasākums sniedz jauniešiem - bezdarbniekiem iespēju, kuri ir vecumā no 15 līdz 24 gadiem ieskaitot, iepazīt 3 profesionālās izglītības programmas un katrā izglītības programmā iesaistīties divas nedēļaslai iepazītos ar to specifiku un gūtu pirmo pieredzi, kas jauniešiem bezdarbniekiem ļautu izvēlēties izglītības un profesionālās darbības jomu. Kopumā pasākuma ilgums 6 nedēļas jeb 30 darba dienas.

Pasākumā var piedalīties:

Jaunieši, vecumā no 15 līdz 24 gadiem (ieskaitot) , kuri neapgūst pilna laika studiju programmas Augstskolu likuma izpratnē, nav atbalsta saņēmēji Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā pasākumā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” un atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

  • nav ieguvuši profesionālo izglītību;
  • nav bijuši iepriekš nodarbināti vai bijuši nodarbināti mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbos atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai).

Mācies par velti un saņem STIPENDIJU!

Kopīgot