Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Grāmatvedība, komerczinības un administrēšana

Pilnveides izglītība

Projektu vadība

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā apgūt nepieciešamās teorētiskās zināšanas un prasmes projektu vadības pamatos, kur ietilpst projekta vadīšana, organizēšana, izstrāde, plānošana, realizācija, prezentēšana, uzraudzība un regulēšana. Sniegt izglītojamajiem zināšanas par lietvedības un grāmatvedības pamatiem. Radīt izpratni par mārketinga nozīmi projektu īstenošanā. Veidot izpratni un prasmes par drošas un darba veikšanai piemērotas darba vides veidošanu.

Programmas saturs (160 akad. st.):

  • Projektu vadības pamati;
  • Dokumentu pārvaldības un grāmatvedības organizācija projektu vadības uzskaitē;
  • Mārketinga nozīme projektu vadībā;
  • Darba likumdošana un darba aizsardzība;
  • Noslēguma pārbaudījums.

Programma licencēta un akreditēta.

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem