Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Grāmatvedība, komerczinības un administrēšana

Pilnveides izglītība

Mazā biznesa organizēšana (320 akad. st.)

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā nodrošināt ar teorētiskām zināšanām un praktiskām iemaņām, kā arī mazā biznesa organizēšanas pamatprincipiem. Sniegt izglītojamajiem zināšanas par lietvedības un grāmatvedības pamatiem, veicinot spēju patstāvīgi nodrošināt kvalitatīvu un precīzu lietvedības un grāmatvedības dokumentu uzskaiti. Sniegt izpratni par biznesa plāna sagatavošanu un nozīmi, priekšstatu par ekonomiskās darbības nodokļiem un nodevām.

Veidot izpratni un prasmes par drošas un darba veikšanai piemērotas darba vides veidošanu. Iepazīstināt ar Valsts aizsardzības sistēmu un civilo aizsardzību. Izglītības procesa rezultātā sagatavot kursu klausītājus darbam komercdarbības jomā, motivēt kursu klausītāju paaugstināt savu izglītības līmeni un pilnveidot savas zināšanas un prasmes.

Programmas saturs (320 akad. st.):

  • Uzņēmējdarbības plānošana un organizēšana;
  • Grāmatvedības pamati;
  • Sabiedrības un cilvēku drošība;
  • Tirgzinības un reklāma;
  • Datormācība;
  • Dokumentu pārvaldība;
  • Lietišķo attiecību psiholoģija;
  • Noslēguma pārbaudījums.

Programma licencēta un akreditēta.

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem