Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Grāmatvedība, komerczinības un administrēšana

Pilnveides izglītība

Komercdarbības pamati

Programmas mērķis: Izglītības procesā sniegt zināšanas par komercdarbības būtību, dažādām komercdarbības formām. Veidojot izpratni par komercdarbības tiesiskajiem aspektiem. Sniegt izglītojamajiem teorētiskās un praktiskās zināšanas par dokumentu pārvaldību. Veidot izpratni par grāmatvedības pamatiem, nodokļu sistēmu un EDS sistēmu. Sniegt zināšanas par patērētāju tirgu un mārketinga nozīmi pārdošanas apjoma palielināšanā. Sniegt izglītojamajiem informāciju par cilvēku mijiedarbības pamatprincipiem un sagatavot klausītājus ar darbu saistītu cilvēcisko attiecību izpratnei.

Uz doto brīdi mācību programma NETIEK REALIZĒTA

Programmas saturs (160 akad. st.):

  • Komercdarbības pamati;
  • Dokumentu pārvaldība;
  • Grāmatvedības pamati;
  • Tirgzinības un tirgvedība;
  • Saskarsmes pamati;
  • Noslēguma pārbaudījums.

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot