Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Grāmatvedība, komerczinības un administrēšana

Pilnveides izglītība

AGILE projektu vadība

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā apgūt nepieciešamās teorētiskās zināšanas un prasmes projektu vadības pamatos ar Agile rīkiem, kur ietilpst projekta vadīšana, organizēšana, izstrāde, plānošana, realizācija, prezentēšana, uzraudzība un regulēšana ar speciālo programmnodrošinājumu. Sniegt izglītojamajiem zināšanas par lietvedības un grāmatvedības pamatiem. Radīt izpratni par mārketinga nozīmi projektu īstenošanā. Veidot izpratni un prasmes par drošas un darba veikšanai piemērotas darba vides veidošanu.

Uz doto brīdi mācību programma NETIEK REALIZĒTA.

Programmas saturs (160 akad. st.):

  • Projektu vadības nozīme un principi;
  • Agile domāšana un kultūra;
  • Produktu vadība ar Agile;
  • Dizaina domāšanā un ideju menedžments;
  • Kanban metode;
  • Scrum ietvars;
  • Lean pieeja;
  • Komunikācijas nozīme projektu vadībā;
  • Sabiedrības un cilvēku drošība;
  • Noslēguma pārbaudījums.

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem