Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Datorprasmes

Neformālā izglītība

Datorprasmes grāmatvedībā - programma Horizon (122K mod.)

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā sagatavot izglītojamos strādāt ar datorprogrammu „HORIZON” , kuri veic saimnieciskās darbības uzskaiti, kontroli un analīzi uzņēmumu reģistrā reģistrētos uzņēmumos, kam saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu jāveic grāmatvedības uzskaite.

Programmas saturs (150 akad. st.):

 • Programmatūra;
 • Dokumentu pārvaldība;
 • Darba alga un personāla uzskaite;
 • Tirdzniecības operāciju uzskaite;
 • Pamatlīdzekļi;
 • Operāciju ar naudas līdzekļiem uzskaite;
 • Atskaites;
 • Noslēguma pārbaudījums.

Izglītojamā ieguvumi pēc programmas apgūšanas:

 • pielietot grāmatvedības formas;
 • reģistrēt saimnieciskos darījumus;
 • aprēķināt nodokļus un darba samaksu, izmaksas;
 • izprast uzņēmējdarbības pamatprincipus;
 • sastādīt uzņēmuma gada pārskatu;
 • izprast un ievērot LR likumdošanu un  normatīvos aktus, kas ir saistoši grāmatvedībai;
 • sniegt operatīvu informāciju par darba rezultātiem;
 • veikt informācijas apstrādi izmantojot datortehniku;
 • pielietot grāmatvedības uzskaites formas, darba organizācijas kārtību un principus;
 • ievērot grāmatvedības dokumentācijas saturiskos, pareizrakstības un noformējuma nosacījumus;
 • izprast informācijas konfidencialitātes kritērijus.

Pēc izglītības programmas apgūšanas tiek izsniegta apliecība.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem