Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Datorprasmes

Neformālā izglītība

Datorprasmes grāmatvedībā - programma 1C Grāmatvedība (121K)

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā sagatavot izglītojamos strādāt ar datorprogrammu „1C Grāmatvedība”, kuri veic saimnieciskās darbības uzskaiti, kontroli un analīzi uzņēmumu reģistrā reģistrētos uzņēmumos, kam saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu jāveic grāmatvedības uzskaite.

Programmas saturs (150 akad. st.):

 • Programmatūra;
 • Dokumentu pārvaldība;
 • Darba alga un personāla uzskaite;
 • Tirdzniecības operāciju uzskaite;
 • Pamatlīdzekļi;
 • Operāciju ar naudas līdzekļiem uzskaite;
 • Atskaites;
 • Noslēguma pārbaudījums.

Izglītojamā ieguvumi pēc programmas apgūšanas:

 • pielietot grāmatvedības formas;
 • reģistrēt saimnieciskos darījumus;
 • aprēķināt nodokļus un darba samaksu, izmaksas;
 • izprast uzņēmējdarbības pamatprincipus;
 • sastādīt uzņēmuma gada pārskatu;
 • izprast un ievērot LR likumdošanu un normatīvos aktus, kas ir saistoši grāmatvedībai;
 • sniegt operatīvu informāciju par darba rezultātiem;
 • veikt informācijas apstrādi izmantojot datortehniku;
 • pielietot grāmatvedības uzskaites formas, darba organizācijas kārtību un principus;
 • ievērot grāmatvedības dokumentācijas saturiskos, pareizrakstības un noformējuma nosacījumus;
 • izprast informācijas konfidencialitātes kritērijus.

Pēc izglītības programmas apgūšanas tiek izsniegta apliecība.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem