Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Datorprasmes

Neformālā izglītība

Darbs ar biroja programmatūras pakotni Open Office (118K mod.)

Programmas mērķis: Sniegt zināšanas un veidot praktiskā darba iemaņas un prasmes programmatūras OPEN OFFICE lietošanā, informācijas apstrādē, kas nepieciešams ikdienas profesionālajā darbā.

Programmas saturs (120 akad. st.):

 • Personālā datora uzbūve;
 • Datora lietošana un rīkošanās ar datnēm;
 • Tekstu apstrāde;
 • Aprēķinu veikšana ar izklājprogrammu;
 • Prezentāciju veidošana;
 • Interneta pielietošana;
 • Noslēguma pārbaudījums.

Izglītojamā ieguvumi pēc programmas apgūšanas:

 • pārzinās datora uzbūvi;
 • datora lietošana un prasme rīkoties ar datiem;
 • prast apstrādāt tekstu;
 • prasme veikt aprēķinus;
 • prezentāciju veidošana;
 • interneta lietošana.

Pēc izglītības programmas apgūšanas tiek izsniegta apliecība.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem