Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Datorprasmes - Mūžizglītība

Neformālā izglītība

Kiberdrošības pamati (19_3_M)

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā gūt izpratni, zināšanas un praktiskās iemaņas kiberdrošības jomā, risku analīzē, personāla drošībā.

Programmas saturs (60 akad.st.):

  • Ievads kiberdrošībā;
  • Informācijas drošības apdraudējumi;
  • Apdraudētās sistēmas;
  • Ierīču aizsardzība (pretpasākumi);
  • Pārbaudes darbs.

Izglītojamā ieguvumi pēc programmas apgūšanas:

  • Zināšanas par informācijas tehnoloģiju darbību un informācijas resursu pārvaldību, par  informācijas tehnoloģiju drošības apdraudējumiem;
  • Prasmes  patstāvīgi pielietot informācijas drošības rīkus, metodes kritisko resursu aizsardzībai;
  • Prasme izprast informācijas drošības (kiberdrošības) pamata elementus un to mijiedarbību;
  • Spēj veikt datu, informācijas un digitālā satura analīzi, salīdzinājumu un izvērtēšanu, izprast informācijas drošības (kiberdrošības) pamata elementus un to mijiedarbību, drošības metožu un rīku izmantošanas iespējas un nozīmi.

Pēc izglītības programmas apgūšanas tiek izsniegta neformālās izglītības programmas apliecība.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem