Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Datorprasmes - Mūžizglītība

Neformālā izglītība

Grāmatvedības procesu pārvaldība ar Grins (20_6_M)

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā sagatavot izglītojamos strādāt ar datorprogrammu „GrinS”, kuri veic saimnieciskās darbības uzskaiti, kontroli un analīzi uzņēmumu reģistrā reģistrētos uzņēmumos, kam saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu jāveic grāmatvedības uzskaite.

Programmas saturs (80 akad.st.):

 • Datorizētas grāmatvedības uzskaites priekšnosacījumi uzņēmumā;
 • Datu bāzes pielāgošana uzņēmuma vajadzībām;
 • Dažādu finanšu operāciju (rēķini, bankas un kases operācijas, avansa norēķini) iegrāmatošana;
 • Debitoru un kreditoru uzskaite un analīzes iespējas;
 • Darba algu un citu izmaksu darbiniekiem uzskaite;
 • Atskaišu sagatavošana;
 • Pamatlīdzekļu uzskaite. Atskaišu sagatavošana;
 • Darbs ar precēm, tirdzniecības darījumu datorizēta uzskaite;
 • Likumdošanā paredzēto finanšu atskaišu sagatavošana;
 • Uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšana;
 • Noslēguma pārbaudījums.

Izglītojamā ieguvumi pēc programmas apgūšanas:

 • pielietot grāmatvedības formas;
 • reģistrēt saimnieciskos darījumus;
 • aprēķināt nodokļus un darba samaksu, izmaksas;
 • izprast uzņēmējdarbības pamatprincipus;
 • sastādīt uzņēmuma gada pārskatu;
 • izprast un ievērot LR likumdošanu un normatīvos aktus, kas ir saistoši grāmatvedībai;
 • sniegt operatīvu informāciju par darba rezultātiem;
 • veikt informācijas apstrādi izmantojot datortehniku;
 • pielietot grāmatvedības uzskaites formas, darba organizācijas kārtību un principus;
 • ievērot grāmatvedības dokumentācijas saturiskos, pareizrakstības un noformējuma nosacījumus;
 • izprast informācijas konfidencialitātes kritērijus.

Pēc izglītības programmas apgūšanas tiek izsniegta neformālās izglītības programmas apliecība.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem