Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Datorprasmes - Mūžizglītība

Neformālā izglītība

Elektroniskais paraksts un ar to saistītie pakalpojumi (17_3_M)

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā gūt izpratni, zināšanas  un praktiskās iemaņas par drošu elektronisko parakstu, elektronisko dokumentu apriti un drošības aspektiem, kas jāņem vērā strādājot ar e-Parakstu.

Programmas saturs (60 akad.st.):

  • Elektroniskā paraksta izmantošanas priekšnosacījumi;
  • Elektroniskā paraksta izmantošana autentifikācijai;
  • Elektronisko dokumentu atvēršana un parakstīšana;
  • Elektronisko dokumentu nosūtīšana;
  • Noslēguma pārbaudījums.

Izglītojamā ieguvumi pēc programmas apgūšanas:

  • Zināšanas, kas  ir drošs elektroniskais paraksts, e-paraksta  izmantošanas iespējas, alternatīvas e-paraksta iegūšanas iespējas, glabāšanu, par nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, par nepieciešamo programmatūru e-paraksta izmantošanai;
  • Prasmes lejupielādēt un instalēt nepieciešamo programmatūru e-dokumentu parakstīšanai  un atvēršanai, sagatavot e-dokumentu parakstīšanai, parakstīt pārbaudīt jau parakstītu dokumentu;
  • Prasmes strādāt ar dokumentu ar  vairākiem e-parakstiem vienā dokumentā, veikt e-dokumentu uzskaiti un uzglabāšanu;
  • Spējas izstrādāt, noformēt un parakstīt elektronisko dokumentu, ieverot glabāšanas un aprites kārtību, lejupielādēt un instalēt nepieciešamo programmatūru e-dokumentu parakstīšanai un atvēršanai.

Pēc izglītības programmas apgūšanas tiek izsniegta neformālās izglītības programmas apliecība.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem