Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Datorprasmes - Mūžizglītība

Neformālā izglītība

Digitālās pamatprasmes darbā ar Microsoft Office (22_14_M)

Programmas mērķis: Sniegt zināšanas un veidot praktiskā darba iemaņas un prasmes datoru lietošanā informācijas apstrādē, kas nepieciešams ikdienas profesionālajā darbā.

Programmas saturs (120 akad.st.):

 • Personālā datora uzbūve;
 • Datora lietošana uz rīkošanās ar datnēm;
 • Tekstu apstrāde (Microsoft Word);
 • Aprēķinu veikšana ar izklājprogrammu (Microsoft Excel);
 • Prezentāciju veidošana (Microsoft Power Point);
 • Interneta pielietošana;
 • Noslēguma pārbaudījums.

Izglītojamā ieguvumi pēc programmas apgūšanas:

 • Orientēsies datora programmatūrā;
 • Pratīs sastādīt un rediģēt Word dokumentu;
 • Pratīs sastādīt tabulas un veikt ātros aprēķinus un datu apstrādi, kā arī izveidot datu grafikus;
 • Spēs sagatavot uzstāšanās prezentāciju;
 • Pratīs nosūtīt informāciju ar pielikumiem ar e-pasta palīdzību.

Pēc izglītības programmas apgūšanas tiek izsniegta neformālās izglītības programmas apliecība.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem