Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Darba aizsardzība un drošība

Pilnveides izglītība

Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas personām, kuras izstrādā ugunsdrošības instrukciju, veic ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās mācības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi, kā arī veidot šo personu profesionālās kompetences, lai tās spētu organizēt nepieciešamos ugunsdrošības pasākumus ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā (Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 9. pants), kā arī priekšstata līmenī iepazīstināt ar civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas jautājumiem.

Programmas saturs (160 akad. st.):

  • Ugunsdrošība;
  • Ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas un ugunsdzēsības līdzekļi;
  • Ugunsgrēku dzēšana;
  • Prakse objektā;
  • Noslēguma pārbaudījums.

Katrs izglītojamais savā īpašumā saņem strukturētu izdales materiālu.

Programma licencēta un akreditēta.

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem