Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Darba aizsardzība un drošība

Pilnveides izglītība

Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa zināšanas, kas nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem, uzticības personām un darba aizsardzības koordinatoriem par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem, kā arī veidot darba aizsardzības speciālistu profesionālās kompetences, lai tie spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus uzņēmumā.

Programmas saturs (60 akad. st.):

  • Darba aizsardzības organizatoriskās prasības;
  • Darba vides riska faktori;
  • Darba vides riska samazināšana;
  • Elektrodrošības pamati;
  • Ugunsdrošības pamati;
  • Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos darbā;
  • Prakse (prakses darbs);
  • Noslēguma pārbaudījums.

Katrs izglītojamais savā īpašumā saņem strukturētu izdales materiālu.

Programma licencēta un akreditēta.

Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.


KONTAKTINFORMĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS:
29812420


Mācību programmas īstenošanas vietas:
Kopīgot
Pieteikties mācību programmai
noteikumiem
Pieteikties kursiem