LMC
ES fondu mācības pieaugušajiem ES fondu mācības pieaugušajiem - nāc mācīties uz LMC!
KUPONU APMĀCĪBA

Ja ir jautājumi - zvani 29812420!

Latgales Mācību Centrs

Organizējam apmācību BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS jomā.

Latgales mācību centrs

A līmeņa pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas.

Latgales Mācību Centrs

Organizējam zināšanu periodisko attestāciju dažādās sfērās.

Latgales Mācību Centrs

VALSTS VALODAS KURSI I, II  UN III KATEGORIJAS

Latgales Mācību Centrs

DARBA AIZSARDZĪBAS kursi Daugavpilī, Rēzeknē un Jēkabpilī.

Vakara nodarbības

35 iespējas pilnveidoties!

Komerckursi

Atpakaļ...

Elektrodrošība

Elektrodrošības apmācības kurss

Ilgums - 24 mācību stundas

 

Notiek 12.02.2018 un 13.02.2018 no 9:00 līdz 15:00 grupu komplektēšana.

 

Programmā:

 • Pamatelektroiekārtas, elektroietaises;
 • Elektriskās strāvas iedarbība uz cilvēka organismu;
 • Elektrotraumu veidi;
 • Raksturīgākās elektrotraumas, rīcība
 • pēc negadījuma un pirmās palīdzības
 • sniegšana;
 • Telpu klasifikācija pēc to elektrobīstamības;
 • Pamatpasākumi aizsardzībai pret strāvas iedarbību;
 • Pieļaujamie attālumi līdz spriegumaktīvām daļām;
 • Darbu izpildes veidi;
 • Elektrodrošības tehniskie pasākumi, veicot darbus elektroietaisēs;
 • Galvenie organizatoriskie pasākumi drošai darba veikšanai elektroietaisē.

 

Pēc programmas apgūšanas un atestācijas tiek izsniegta „Apliecība par elektrodrošības grupas piešķiršanu”.

Kontaktinformācija  - 28886011
 

Programmu saraksts

Elektrodrošība

Darbs ar ģipškartonu

Automatizēto siltumiekārtu apkalpošana

Bāriņtiesas darbiniekiem

Bērnu aprūpes pakalpojumi

Lauksaimniecības pamati

Minimālās higiēnas prasības

Siltumiekārtu apkalpšana

Sociālās aprūpes pakalpojumi

Ugunsdrošība un aizsardzība

Nodarbināto personu apmācība
Nodarbināto personu apmācība