Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Jaunumi

Uzsākam mācības klātienē!

28. jūnijs, 2021

„Latgales mācību centrs” paziņo - ir iespēja mācīties klātienē!

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latgales mācību centrs”, pamatojoties uz  2021. gada 1. jūnijā veiktajiem grozījumiem MK 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (turpmāk – MK noteikumi), kuri nosaka, ka no 2021. gada 2. jūnija pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguvi jāturpina nodrošināt attālināti, izņemot:

  1. profesionālās tālākizglītības programmu praktiskās daļas apguvi;
  2. kvalifikācijas praksi;
  3. profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtošanu;
  4. profesionālās pilnveides programmu praktiskās daļas apguvi.

Sakarā ar to no 01.07.2021 tiek atsāktas praktiskās nodarbības programmās „Ēdināšanas pakalpojumi” – kvalifikācija ”Konditora palīgs” un no 06.07.2021 „Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” – kvalifikācija „Šuvējs”.

Pasniedzējiem un dalībniekiem, lai uzsāktu mācības klātienē, ir jāatbilst vienai no šādām prasībām:

  1. Personas, kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinēta pret Covid-19 infekciju un ir pagājušas četrpadsmit dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai vai no divdesmit divām līdz deviņdesmit dienām pēc vakcīnas "Vaxzevria" pirmās devas saņemšanas un uzreiz pēc "Vaxzevria" otrās devas saņemšanas vai persona ir pārslimojusi Covid-19 infekciju;
  2. pedagogs un dalībnieki var uzrādīt testēšanas sertifikātu, ka pēdējo 48 stundu laikā pirms klātienes mācību programmas uzsākšanas persona ir veikusi Covid-19 testu, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, vai ne vēlāk kā pēdējo sešu stundu laikā ir veikusi SARS-CoV-2 antigēna testu un tas ir negatīvs.
Kopīgot