Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Jaunumi

Prakses laiks VIAA projekta dalībniekiem projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas ietvaros

22. novembris, 2022

2022. gada novembrī un decembrī, kvalifikācijās “Inženierkomunikāciju montētājs”, “Klientu apkalpošanas speciālists”, “Lietvedis” un “Elektrotehniķis” iesaistītie apmācāmie, kuri uzsāka apmācību ES fonda projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas ietvaros, pēc sekmīgas profesionālās tālākizglītības programmu teorētisko un praktisko nodarbību apgūšanas – pielietos iegūtas prasmes un zināšanas praksē.

Kvalifikācijas prakse 240 stundu apjomā, ir tālākizglītības programmas apguves neatņemama sastāvdaļa, kuru nepieciešams apgūt noteiktajā apjomā un laika periodā, ievērojot Ministru kabineta 2012. gada 20. novembra noteikumus Nr. 785 “Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība”.

NOVĒLAM teicamus rezultātus un panākumus iegūtajās kompetencēs!

Par projektu:

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb mācību pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46 miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.

Kopīgot