Uzraksti mums
noteikumiem
Nosūtīt jautājumu
Uzdot jautājumu

Jaunumi

Nodarbinātie var pieteikties kompensācijai par profesionālās kvalifikācijas iegūšanu

22. novembris, 2022

Nodarbinātajiem no 25 gadu vecuma, kuri vēlas iegūt apliecinājumu darba gaitā vai personiskajā dzīvē iegūtajām profesionālajām zināšanām un prasmēm kādā profesijā, ir iespēja saņemt izmaksu kompensāciju 90 – 100% apmērā par profesionālās kvalifikācijas eksāmena nokārtošanu un kvalifikācijas iegūšanu. Šo iespēju ar Eiropas Savienības (ES) fondu un valsts budžeta finansējumu sniedz Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveides projektā.

Iespēja nokārtot eksāmenu un iegūt valsts atzītu dokumentu ir noderīga tiem nodarbinātajiem, kas vēlas paaugstināt savu konkurētspēju darba tirgū vai uzlabot karjeras iespējas jau esošajā darba vietā, kā arī tiem, kas izglītību ir ieguvuši vienā nozarē, tomēr faktiski strādā citā. Ja uzkrātā pieredze un zināšanas atbilst nepieciešamajam līmenim, nodarbinātie var iegūt kvalifikāciju, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Tie strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem, kas ir sekmīgi nokārtojuši eksāmenu, var pieteikties eksāmena izdevumu kompensācijai.

Plašs pārstāvēto profesiju klāsts

Kvalifikācijas novērtēšanu jeb iespēju nokārtot eksāmenu piedāvā izglītības iestādes, kurām ir noslēgts deleģējuma līgums ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD), kas regulāri papildina izglītības iestāžu un profesiju sarakstu. Šobrīd apliecību ir iespējams iegūt gandrīz 170 dažādās profesijās.

Iespēju nokārtot eksāmenu, iegūt kvalifikāciju un saņemt izmaksu kompensāciju kopš  2017. gada izmantojuši jau vairāk nekā 1250 nodarbinātie. Starp populārākajām kvalifikācijām ir aprūpētājs, Valsts policijas jaunākais inspektors, lokmetinātājs, pavārs, bibliotekārs un elektrotehniķis.

Nokārtot kvalifikācijas eksāmenu un iegūt valsts atzītu dokumentu var 34 izglītības iestādēs un eksaminācijas centros gan Rīgā, gan arī citās lielākajās Latvijas pilsētās, piemēram, Daugavpilī, Liepājā, Rēzeknē, Ventspilī, Valmierā, kā arī Latvijas novados. Ar izglītības iestāžu un piedāvāto profesiju klāstu var iepazīties IKVD mājaslapas sadaļā “Profesionālās kompetences novērtēšana”.

Kvalifikācijas eksāmena kārtošana

Lai pieteiktos kvalifikācijas eksāmenam, ir jāizvēlas viena no IKVD uzturētajā sarakstā norādītajām profesionālajām kvalifikācijām un izglītības iestāde, kas nodrošina eksāmenu kārtošanu. Izvēlētajā iestādē var saņemt vismaz divas 60 minūšu bezmaksas konsultācijas par profesijas standarta prasībām un profesionālās kvalifikācijas eksāmena norisi. Tālāk izvēlētajā izglītības iestādē ir jāiesniedz iesniegums, kas apliecina vēlmi novērtēt savas profesionālās kompetences un jāveic samaksa par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Pretendentam iesnieguma iesniegšanas brīdī ir jābūt vismaz 25 gadu vecam un nodarbinātam – darba ņēmējam vai pašnodarbinātai personai.

Pēc pieteikuma apstiprināšanas izglītības iestādē var kārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Ikviens, kurš eksāmenā ieguvis vismaz 5 balles, ir tiesīgs saņemt profesionālās kvalifikācijas apliecību.

Izdevumu kompensācija pēc kvalifikācijas iegūšanas

Profesionālās kvalifikācijas eksāmens ir maksas pakalpojums, un maksa par eksāmena kārtošanu dažādās profesijās ir noteikta attiecīgo MK noteikumu cenrādī. Kopš 2017. gada nodarbinātie no 25 gadu vecuma var saņemt izmaksu kompensāciju 90% apmērā  Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros. Savukārt nodarbinātie, kam ir vismaz 25 gadi, un kas nāk no mājsaimniecībām, kurām piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statuss, var saņemt izmaksu kompensāciju 100% apmērā.

Lai kompensētu radušās izmaksas, nodarbinātajam VIAA ir jāiesniedz iesniegums par eksāmena kārtošanas izmaksu kompensēšanu, pievienojot klāt nepieciešamos dokumentus. Iesniegumu var iesniegt:

  • klātienē Vaļņu ielā 1 (5.stāvs), Rīgā;
  • sūtot pa pastu uz adresi - Projekta vadības nodaļai, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīgā, LV 1050;   
  • sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz e-pastu: v.lv

Informāciju par pievienojamiem dokumentiem var atrast sadaļā “Kā pieteikt izmaksu kompensāciju”.

Pēc dokumentu saņemšanas VIAA izvērtē iesniegtos dokumentus un personas atbilstību projekta mērķa grupai. Lai saņemtu kompensāciju, personai dokumentu iesniegšanas brīdī profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijā ir jābūt vismaz 25 gadus vecai un nodarbinātai. Lai saņemtu kompensāciju 100% apmērā, personām no maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības šim statusam arī jābūt piešķirtam uz dokumentu iesniegšanas brīdi izvēlētajā mācību iestādē. 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums kontaktēties ar VIAA Pieaugušo izglītības pārvaldības nodaļas speciālistiem.

Par projektu

Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb Mācību pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot vairāk nekā 45 miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.

Kopīgot