LMC
ES fondu mācības pieaugušajiem ES fondu mācības pieaugušajiem - nāc mācīties uz LMC!
KUPONU APMĀCĪBA

Ja ir jautājumi - zvani 29812420!

Latgales Mācību Centrs

Organizējam apmācību BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS jomā.

Latgales mācību centrs

A līmeņa pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas.

Latgales Mācību Centrs

Organizējam zināšanu periodisko attestāciju dažādās sfērās.

Latgales Mācību Centrs

VALSTS VALODAS KURSI I, II  UN III KATEGORIJAS

Latgales Mācību Centrs

DARBA AIZSARDZĪBAS kursi Daugavpilī, Rēzeknē un Jēkabpilī.

Vakara nodarbības

35 iespējas pilnveidoties!

Darbnīcas jauniešiem

Atpakaļ...

Pasākums sniedz JAUNIEŠIEM-BEZDARBNIEKIEM iespēju, kuri ir vecumā no 15 līdz 24 gadiem ieskaitot, iepazīt 3 profesionālās izglītības programmas  un katrā izglītības programmā iesaistīties divas nedēļaslai iepazītos ar to specifiku un gūtu pirmo pieredzi, kas jauniešiem bezdarbniekiem ļautu izvēlēties izglītības un profesionālās darbības jomu. Kopumā pasākuma ilgums 6 nedēļas jeb 30 darba dienas.

Pasākumā var piedalīties

Jaunieši, vecumā no 15 līdz 24 gadiem (ieskaitot) , kuri neapgūst pilna laika studiju programmas Augstskolu likuma izpratnē, nav atbalsta saņēmēji Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā pasākumā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” un atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

  • nav ieguvuši profesionālo izglītību;
  • nav bijuši iepriekš nodarbināti vai bijuši nodarbināti mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbos atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai).Mācies par velti un saņem STIPENDIJU!

Programmu saraksts

Daugavpilī

Rīgā

Rēzeknē

Jēkabpilī

Preiļos

Ludzā

Krāslavā

Nodarbināto personu apmācība
Nodarbināto personu apmācība